ON AIR

UP NEXT

शंख ध्वनी प्रशारण आरम्भ

ताजा खाबर :
ads

बजार रेट

क्र स. विवरण खरिद मूल्य विक्री मुल्य
1 सुकेको प्याज 80 100
2 काउली प्रति किलो 40 45
3 ध्यू धार्नी 1200 1400
4 हरियो सिमी 45 50
5 काक्रो 60 65
6 आलु 40 45